We cover credibility!

Select office:

Naše služby

Certifikačný orgán QSCert® poskytuje:

CERTIFIKÁCIA MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV

CERTIFIKÁCIA PODĽA EIDAS

 • kvalifikovaná dôveryhodná služba na vytváranie a overovanie kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis
 • kvalifikovaná dôveryhodná služba na vytváranie a validáciu kvalifikovaných certifikátov pre elektronické pečate
 • kvalifikovaná dôveryhodná služba na vytváranie a overovanie kvalifikovaných certifikátov na autentifikáciu webových stránok
 • kvalifikovaná dôveryhodná služba pre kvalifikované overovanie elektronických podpisov
 • kvalifikovaná dôveryhodná služba pre kvalifikovanú validáciu elektronických pečatí
 • kvalifikovaná dôveryhodná služba pre kvalifikovanéuchovávanie elektronických podpisov
 • kvalifikovaná dôveryhodná služba pre kvalifikovanú ochranu elektronických pečatí
 • kvalifikovaná dôveryhodná služba pre kvalifikované vytváranie elektronických časových pečiatok
 • kvalifikovaná dôveryhodná elektronická doručovacia služba pre doporučené zásielky

AUDIT BEZPEČNOSTI IT

 • audit architektúry systému
 • audit serverov a sietí
 • antispamové testy, trojan,…
 • interný audit hrozieb (zamestnanci, externí zamestnanci, návštevníci)
 • bezpečnostné prihlásenie a riadenie auditu prihlasovacích práv
 • zálohovacie centrá a audit zálohovania dát
 • havarijné plánovanie a audit obnovy
 • penetračné testy (interné, externé)

PERSONÁLNE AUDITY

 • audit organizačnej štruktúry
 • audit kapacity zamestnancov
 • audit kvalifikácie zamestnancov
 • audit osobných profilov zamestnancov

ŠKOLENIA A SEMINÁRE

 • Interný audítor kvality podľa ISO 9001
 • Analýzy a nástroje na zlepšenie + spokojnosť zákazníkov
 • Metrológia
 • Manažér kvality
 • Interný audítor podľa ISO 14001
 • Interný audítor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ISO 45001
 • Interný audítor kvality II.
 • Externý audítor kvality
 • HACCP II. pre pokročilých (požiadavky ISO 22000 a nové verzie IFS a BRC)

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV

Služba je poskytovaná len na území Slovenskej republiky. Pre viac informácií kontaktujte našu slovenskú kanceláriu. (len v slovenskom jazyku).

ENERGETICKÉ AUDITY

Služba je poskytovaná len na území Slovenskej republiky. Pre viac informácií kontaktujte našu slovenskú kanceláriu. (len v slovenskom jazyku).