We cover credibility!

Select office:

O nás

Slovensko-Nemecká spoločnosť QSCert, spol. s r.o., bola založená v marci roku 2000 so sídlom vo Zvolene.

QSCert je medzinárodný certifikačný orgán so sídlom vo Zvolene (Slovenská republika). Jej hlavnou činnosťou je certifikácia systémov manažérstva podľa viacerých medzinárodných štandardov (pozri časť „Služby“). QSCert má vybudovanú sieť zahraničných pobočiek po celom svete (viď aktuálny zoznam pobočiek). QSCert® je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou a Českým inštitútom pre akreditáciu (pozri časť „Akreditácia“).

Prostredníctvom svojich služieb QSCert® napĺňa svoje poslanie „Zabezpečujeme dôveryhodnosť!“ (pozri časť „Základné hodnoty“).

QSCert® sa od ostatných certifikačných orgánov odlišuje najmä pragmatickým prístupom k auditu bez dôrazu na byrokraciu. Systém manažérstva kvality, ktorý QSCert® vyžaduje od svojich klientov, je zavedený aj v QSCert®. QSCert® audit dáva klientovi pridanú hodnotu nielen tým, že preveruje dodržiavanie požiadaviek štandardov, ale aj navrhuje možnosti na zlepšenie systému manažérstva. Audítori QSCert sú ľudia, ktorí v minulosti pôsobili ako manažéri kvality alebo konzultanti – sú schopní porozumieť certifikačným auditom z pohľadu auditovaného. Umožňuje im to vykonávať audity korektným a pragmatickým spôsobom (pozri časť „Naše silné stránky“).

QSCert® dodržiava všetky požiadavky a záväzky vyplývajúce z medzinárodnej akreditácie a podniká čestne a eticky, bez použitia nekalých praktík. QSCert® poskytuje vysokú úroveň služieb za výhodné ceny (pre cenovú kalkuláciu vyplňte prosím „Žiadosť o ponuku“).

Počas svojej činnosti QSCert certifikoval tisíce klientov rôznych veľkostí a rozsahov certifikácie (pozri časť „Klienti“).

24

years of experience

We cover

credibility

23 000+

issued certificatess

Pozrite si krátke video o QSCert

Fotogaléria

Poistenie zodpovednosti QSCert:

Certifikačný orgán QSCert® uzavrel zmluvu o poistení zodpovednosti za prípadné škody, ktoré by mohli byť spôsobené pri jeho činnosti.

Uzavretím takejto zmluvy chce QSCert® poskytnúť svojim zákazníkom extra záruky a zároveň sa odlíšiť od konkurencie (poistenie zodpovednosti nie je medzi certifikačnými orgánmi bežné).