We cover credibility!

Select office:

Audit bezpečnosti IT

Dostupnosť správnych informácií v správnom čase a v požadovanej forme sa stáva nevyhnutnosťou vo väčšine odvetví, služieb a tiež vo verejnej správe. Prevádzka s obrovským množstvom informácií, väčšinou dôverných, prináša aj veľké riziko úniku, straty alebo zneužitia. Aj po známych kauzách súvisiacich s informačnou bezpečnosťou (ako napr. únik hackerov do siete NBÚ – Národného bezpečnostného úradu či zverejnenie tajných čísel na stránke telekomunikačného operátora) možno konštatovať, že organizácie súkromnej a verejnej správy neriešia riziká súvisiace s bezpečnosťou informácií dostatočne. Je nepochybné, že spomínané slávne kauzy sú len „vrcholom ľadovca.“ Z týchto skutočností vyplýva, že nástroje na riadenie rizík informačnej bezpečnosti sú a budú čoraz dôležitejším predpokladom úspešného fungovania modernej organizácie.

Audit informačnej bezpečnosti môže zahŕňať:

  • audit architektúry systému
  • antispamové testy, trojan,…
  • interný audit hrozieb (zamestnanci, externí zamestnanci, návštevníci)
  • bezpečnostné prihlásenie a riadenie auditu prihlasovacích práv
  • zálohovacie centrá a audit zálohovania dát
  • havarijné plánovanie a audit obnovy
  • penetračné testy (interné, externé)

V prípade záujmu Vám vieme vypracovať cenovú ponuku po určení Vašich špecifických požiadaviek a predstaviť spôsob realizácie auditu.