We cover credibility!

Select office:

Možnosti spolupráce

Hľadáme obchodného partnera na franchisingovej báze, ktorý má záujem poskytovať certifikáciu manažérskych systémov podľa týchto noriem: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO/IEC 27001 v krajine franšízového partnera pod značkou QSCert®. Výhodou tohto druhu spolupráce je, že franšízový partner nie je povinný získať akreditáciu od akreditačného orgánu, čo znamená, že môže veľmi rýchlo začať poskytovať certifikácie. Pre viac informácií kliknite na nasledujúci odkaz:

Franšízový partner – viac informácií