We cover credibility!

Select office:

Základné hodnoty

Certifikačný orgán QSCert® je nestranný, riadi prípadné konflikty záujmov a zabezpečuje objektivitu pri činnostiach súvisiacich s certifikáciou.

Základné hodnoty certifikačného orgánu QSCert®

Misia:

Zabezpečujeme dôveryhodnosť.

VÍZIA:

Certifikačný orgán s celosvetovou pôsobnosťou a akceptáciou.

Na splnenie poslania a dosiahnutie vízie manažment QSCert stanovuje toto

POLITIKA KVALITY:

  1.  Výkon auditov – pragmatický prístup, návrhy na zlepšenie, samostatnosť

  2.  Audítori – odbornosť, vzdelanie, motivácia 

  3.  Vzťah k zákazníkom – pružnosť, udržiavanie kontaktov, partnerstvo

  4.  Vzťah ku konzultantom – korektnosť, spolupráca

  5.  Náš systém kvality  – funkčnosť, zlepšovanie

  6.  Medzinárodná pôsobnosť – sieť zahraničných partnerov

  7.  Rozvoj a stabilita – inovácia produktov, diverzifikácia