We cover credibility!

Select office:

Naši partneri

Certifikačný orgán QSCert® má vytvorenú sieť zahraničných pobočiek po celom svete, čím napĺňa svoju víziu: certifikačný orgán s pôsobnosťou a akceptáciou vo svetovom merítku. Pre získanie aktuálneho zoznamu pobočiek QSCert kliknite sem.

Medzi centrálou a pobočkami prebieha neustála komunikácia, či už prostredníctvom e-mailov, cez skype, telefonicky ale aj prostredníctvom osobných stretnutí. Vzájomná komunikácia slúži v pracovnej oblasti k zavedeniu spoločných postupov pri vykonávaní certifikácie manažérskych systémov v zmysle akreditačných a korporátnych požiadaviek, taktiež prispieva k vzájomnej výmene skúseností v medzinárodnom meradle. V neposlednom rade však vedie aj k vytváraniu priatelstiev a má aj ľudský rozmer.

Na tejto podstránke prinášame niekoľko fotografií z našich stretnutí s predstaviteľmi našich pobočiek.

Aktuálne informácie o nových pobočkách, návštevách zahraničných partnerov a stretnutiach QSCert pravidelne publikujeme v rámci rubriky NOVINKY (Kliknite tu)

2022 Celosvetové stretnutie zahraničných pobočiek QSCert

Jún 2022 – stretnutie partnerov QSCert sa konalo vo Zvolene (Slovensko). Bolo tam 30 zástupcov QSCert z rôznych krajín ako Nemecko, Rumunsko, Saudská Arábia, Peru, Poľsko, Holandsko, Taliansko, Singapur, Južná Afrika, Srbsko, Indonézia a ďalšie.

2018 Stretnutie nových zahraničných pobočiek

Boli tam zástupcovia nasledujúcich pobočiek:

QSCert-Jordánsko

QSCert-Guatemala

QSCert-Dánsko

Stretnutie sa konalo so zámerom zaškolenia nových pobočiek na procedúry QSCert, ale zostal čas aj na zábavu vo forme bowlingu či návštevy malebnej Banskej Štiavnice.

QSCert rodina sa týmto rozšírila o nových členov a na fotografiách vidieť, že sa zišla výborná partia.

2015 QSCert-India

Terézia Štrbová (obchodný manažér QSCert) navštívila v dňoch 21.-28.10.2015 pobočku QSCert-India Bangalore, ktorá je lokalizovaná v Indii v meste Bangalore. Na fotografiách prinášame niekoľko fotografií z návštevy:

  1. Na večeri s Alim (šéf pobočky QSCert-India Bangalore a QSCert-Saudi), Nandhom a Tabrezom (z Indického office), potom Nandha odchádzal (pozn.: Nandha je šéfom pobočky QSCert-Singapore)
  2. Fotka celého tímu India + Singapore (Nandha)
  3. Pracovný obed celého tímu počas auditovania office.
  4. Fotka pri QSCert politike a banneri – čisto len India office
  5. Fotka z auditovania office
  6. Fotka zo zasadačky – školiaci deň

2014 Stretnutie nových pobočiek QSCert

Konalo sa v centrále QSCert vo Zvolene (Slovensko).

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia týchto nových pobočiek:
QSCert-Russia
QSCert-South Africa
QSCert-Qatar
QSCert-Kuwait

Stretnutie bolo zamerané najmä na odborný program a školenie nových odborov v QSCert procedúrach, ale určite zostal čas aj na zábavu a voľnočasové aktivity.

Rodina QSCert sa týmto rozširuje o nových členov. Na fotkách je vidieť, že sme si vytvorili dobrý vzťah, rozumeli sme si nielen po obchodnej, ale aj osobnej stránke.

Profesionálny program / školenie

Bowling – „Parkovací dom“ Zvolen

Slovenský večer spojený s ochutnávkou slovenských špecialít – Reštaurácia „Zlatý Dukát“ Zolenská Slatina

Výlet – Banská Štiavnica, mesto zapísané v UNESCO