We cover credibility!

Select office:

Naše silné stránky

Od iných certifikačných orgánov sa odlišujeme hlavne pragmatickým prístupom k auditu, bez dôrazu na byrokraciu. Systém manažérstva kvality, ktorý vyžadujeme od zákazníka, máme zavedený aj my sami.

  • sme silný a medzinárodne známy certifikačný orgán s pôsobnosťou v približne 40 krajinách celého sveta
  • vykonávame pragmatické audity (bez dôrazu na byrokraciu)
  • všetci naši audítori sú ľudia, ktorí okrem iného robili manažérov kvality alebo konzultantov – poznajú certifikačné audity aj zo strany preverovaného, čo im umožňuje vžiť sa do jeho situácie a vykonávať vecné a korektné audity
  • na audity okrem audítorov, ktorí poznajú normu preverovaného manažérskeho systému, nasadzujeme aj technický expertov z preverovaných oblastí (ľudí z praxe)
  • sme pružní a rýchli (v dohadovaní termínov, vyhotovovaní správ z auditov, pri vystavení certifikátov a ich odovzdaní, riešení sporných otázok – keď sa chce, všetko sa dá)
  • nevykonávame poradenstvo – naše audity sú dôveryhodné a nezávislé (samozrejme spolupracujeme s poradenskými firmami na báze partnerstva, vyjasňujeme si názory na sporné otázky požiadaviek noriem pre manažérske systémy – sme harmonizovaní)
  • na základe dohôd Multilateral Agreement (MLA) v rámci medzinárodných organizácií Eueopean co-operation for accreditation (EA) a International Accreditation Forum (IAF) sú naše certifikáty platné a uznávané na celom svete
  • máme svoj fungujúci systém kvality – nežiadame od iných to, čo sami nerobíme (v prípade záujmu Vám vieme prezentovať náš systém), pozor !!! väčšina certifikačných orgánov paradoxne nemá fungujúci systém kvality – skúste sa presvedčiť
  • viac ako 25 000 vystavených certifikátov (marec 2024)
  • viac ako 7 000 vyškolených interných audítorov a manažérov kvality (marec 2024)