We cover credibility!

Select office:

IT bezpečnostní audit

Dostupnost správných informací ve správný čas a v požadované formě se stává nutností ve většině odvětví, ve službách i ve veřejné správě. Provoz s obrovským množstvím informací, většinou důvěrných, přináší i velká rizika úniku, ztráty nebo zneužití. I po slavných kauzách souvisejících s informační bezpečností (např. únik hackerů do sítě NBÚ – Národního bezpečnostního úřadu nebo zveřejnění tajných čísel na webových stránkách telekomunikačního operátora) lze konstatovat, že organizace soukromé a veřejné správy neřeší rizika související s bezpečností informací dostatečně. Je nepochybné, že zmíněné slavné kauzy jsou pouze „vrcholem ledovce.“ Z těchto skutečností vyplývá, že nástroje pro řízení rizik informační bezpečnosti jsou a budou stále důležitějším předpokladem úspěšného fungování moderní organizace.

Audit bezpečnosti informací může zahrnovat:

  • audit systémové architektury
  • anti spam testy, trojan atd.
  • interní audit hrozeb (zaměstnanci, externí zaměstnanci, návštěvy)
  • bezpečnostní přihlášení a řízení auditu přihlašovacích práv
  • zálohovací centra a audit zálohování dat
  • audit havarijního plánování a obnovy
  • penetrační testy (interní, externí)

V případě zájmu Vám po stanovení Vašich konkrétních požadavků zpracujeme cenovou nabídku a předvedeme způsob realizace auditu.