We cover credibility!

Select office:

FSSC 22000

Schéma manažérstva bezpečnosti potravín podľa FSSC 22000

v 2012 GFSI (The Global Food Safety Initiative) ZdruĹženie schválilo FSSC 22000 schému (Press release GFSI – 23rd February 2010 – Paris, France) ako rovnocennú alternatívu k už existujúcim schémam IFS alebo BRC. GFSI je celosvetové združenie obchodných reťazcov, výrobcov a poskytovateľov služieb v potravinárstve združujúce významné firmy, ako napríklad METRO GROUP, CARREFOUR, ROYAL AHOLD, DANONE, COCA-COLA, KRAFT FOODS a pod.

FSSC 22000 schéma je založená na medzinárodnej norme ISO 22000, čo zaručuje vysokú medzinárodnú akceptáciu a dynamiku rozšírenia certifikácie v celosvetovom meradle.

Podľa schémy FSSC 22000 sa môžu certifikovať:

a) predspracovatelia rastlinných produktov, výrobcovia potravín, výrobcovia bio/chemikálií – schému FSSC 22000 (výroba) tvoria normy: ISO 22000 + ISO/TS 22002-1+ dodatočné požiadavky FSSC 22000

b) výrobcovia potravinových obalov a obalových materiálov – schému FSSC 22000 (obaly) tvoria normy: ISO 22000 + ISO/TS 22002-4 + dodatočné požiadavky FSSC 22000

c) maloobchody a veľkoobchody s potravinami (supermarkety, hypermarkety, potraviny, pekárne, mäsiarne, súvisiace činnosti elektronického obchodu) – schému FSSC 22000 (obchod) tvoria normy: ISO 22000 + BSI/PAS 221 + dodatočné požiadavky FSSC 22000

d) poskytovatelia prepravných a skladovacích služieb pre potraviny – schému FSSC 22000 (logistika) tvoria normy: ISO 22000 + ISO/TS 22002-5:2019 + dodatočné požiadavky FSSC 22000

d) poskytovatelia verejného stravovania – schému FSSC 22000 (catering) tvoria normy: ISO 22000 + ISO/TS 22002-2 + dodatočné požiadavky FSSC 22000

e) výrobcovia krmív a potravín pre zvieratá – schému FSSC 22000 tvoria normy: ISO 22000 + ISO/TS 22002-6 + dodatočné požiadavky FSSC 22000

FSSC 22000 má oproti schémam IFS alebo BRC nasledovné výhody:

 • nižšie poplatky vlastníkovi schémy, ktoré sú premietnuté do ceny certifikácie
 • platnosť certifikátu 3 roky
 • jednoduchá implementácia pre držiteľov ISO certifikátov (spoločné požiadavky)
 • nie sú K.O. požiadavky
 • kompatibilita s inými ISO normami (napr. ISO 9001, ISO 14001), preto je možné vykonávať audity spoločne
 • vyššia medzinárodná akceptácia – pre akreditáciu certifikačných orgánov sa využíva medzinárodná sieť štátnych akreditačných orgánov

Certifikáty FSSC 22000 sú uznávané aj obchodnými reťazcami a veľkými výrobcami v Slovenskej republike.

QSCert sa radí medzi prvé certifikačné orgány na svete, ktoré získali licenciu na certifikovanie tejto schémy. Ponúkame Vám naše služby za výhodné ceny.

Certifikovaná organizácia je oprávnená pre certifikované oblasti používať certifikačnú známku.

VZOR: Certifikát FSSC 22000

FSSC 22000

Certifikačná známka FSSC 22000

Zmena schémy FSSC 22000 ver. 5.1 na FSSC 22000 ver. 6

FSSC 22000 ver. 6, ktorý nahrádza FSSC 22000 ver.5.1 bol vydaný v apríli 2023.

Certifikované organizácie musia do 31.3.2024 prispôsobiť svoj systém manažérstva bezpečnosti potravín novým a zmeneným požiadavkám:

– ISO 22000:2018

 • Bez zmeny

– Technické špecifikácie PRP pre jednotlivé podkategórie (ISO/TS 22002-1, ISO/TS 22002-4, BSI/PAS 221)

 • Bez zmeny

– Dodatočné požiadavky FSSC 22000 z dokumentu FSSC 22000 Scheme verzia 6 / Apríl 2023 Časť 2: Požiadavky na organizáciu, ktorá má byť auditovaná, bod 2.5 Dodatočné požiadavky FSSC 22000

 • 2.5.1 RIADENIE SLUŽIEB A NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU
 • 2.5.2 OZNAČOVANIE VÝROBKOV A TLAČENÉ MATERIÁLY
 • 2.5.3 OCHRANA POTRAVÍN
 • 2.5.4 ZMIERNENIE POTRAVINOVÝCH PODVODOV
 • 2.5.5 POUŽÍVANIE LOGA
 • 2.5.6 RIADENIE ALERGÉNOV
 • 2.5.7 MONITOROVANIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
 • 2.5.8 KULTÚRA BEZPEČNOSTI A KVALITY POTRAVÍN
 • 2.5.9   KONTROLA KVALITY
 • 2.5.10 DOPRAVA, SKLADOVANIE A USKLADNENIE
 • 2.5.11 KONTROLA RIZÍK A OPATRENIA NA PREDCHÁDZANIE KRÍŽOVEJ KONTAMINÁCII
 • 2.5.12 VERIFIKÁCIA PRP
 • 2.5.13 NÁVRH A VÝVOJ VÝROBKOV
 • 2.5.14 ZDRAVOTNÝ STAV
 • 2.5.15 RIADENIE ZARIADENÍ
 • 2.5.16 POTRAVINOVÉ STRATY A ODPAD
 • 2.5.17 POŽIADAVKY NA KOMUNIKÁCIU
 • 2.5.18 POŽIADAVKY NA ORGANIZÁCIU S CERTIFIKÁCIOU VIACERÝCH PRACOVÍSK