We cover credibility!

Select office:

ISO 20121

Všetky spoločenské, kultúrne a športové podujatia majú ekonomické, environmentálne a sociálne dopady na prostredie v ktorom sa uskutočňujú.

Systém manažérstva udržateľnosti podujatí znamená systematický prístup riadenia podnikateľskej stratégie a bežnej prevádzky vzhľadom k udržateľnosti realizovaných podujatí.

Zavedenie a certifikácia je vhodná pre:

  • eventové agentúry
  • organizátorov spoločenských, kultúrnych alebo športových podujatí
  • organizácie verejnej správy
  • poskytovateľov cateringových služieb
  • poskytovateľov priestorov pre podujatia
  • tanečné a hudobné skupiny, …

Norma ISO 20121 poskytuje návod na vybudovanie a udržiavanie fungujúceho systému manažérstva udržateľnosti podujatí. Certifikovaná organizácia je oprávnená pre certifikované oblasti používať certifikačnú známku.

Certifikát ISO 20121

VZOR: Certifikát ISO 20121

Certifikačná známka ISO 20121

Certifikačná známka ISO 20121