We cover credibility!

Select office:

CSA STAR

Certifikácia CSA STAR

Certifikácia podľa CSA STAR

Neexistujú žiadne pochybnosti o rastúcom dopyte v oblasti cloud computingu. Organizácie, ktoré outsourcujú služby poskytovateľom cloudových služieb, majú obavy o bezpečnosť svojich údajov a informácií. Dôvera zákazníka sa stáva čoraz dôležitejšou.

Certifikácia CSA STAR je prísne, nezávislé posúdenie bezpečnosti poskytovateľa cloudových služieb treťou stranou. Certifikácia STAR je založená na dosiahnutí požiadaviek ISO/IEC 27001 a špecifického súboru kritérií uvedených v matici Cloud Controls Matrix (CCM). Certifikácia STAR ukáže organizáciám aké vyspelé sú ich procesy a pre ktoré oblasti je potrebné zvážiť zlepšenie.

Dosiahnutím certifikácie STAR získajú poskytovatelia cloudových služieb konkurenčnú výhodu.

Cloud Security Alliance (CSA) je popredná svetová organizácia, ktorá sa venuje definovaniu a zvyšovaniu povedomia o osvedčených postupoch, ktoré pomáhajú zabezpečiť bezpečné prostredie pre cloud computing. Členstvo v aliancii zvyšuje dôveru bezpečnosti dát aj vďaka členom CSA Star, ktorí sú najvýznamnejšími medzinárodnými organizáciami v oblasti IT služieb.

Ďalšie informácie o službe CSA Star nájdete na stránkehttps://cloudsecurityalliance.org

VZOR: Certifikát CSA STAR