We cover credibility!

Select office:

Irányítási rendszerek tanúsítása

A QSCert® tanúsító testület a következőket biztosítja: (a magyar fordítással megjelöltek érhetők el Magyarországon)

Irányítási rendszerek tanúsítása:

Ha irányítási rendszere tanúsítása iránt érdeklődik, az eljárás nagyon egyszerű:

 • Töltse ki a következő nyomtatványt: „Ajánlatkérés tanúsításra” 
 • A kitöltött „Ajánlatkérés” után elkészítjük a minősítési kérelemre vonatkozó javaslatot („Ajánlat”).
 • Az „Ajánlat” ön általi elfogadása (aláírása) után elkészítjük a „Tanúsítási szerződést”.
 • A „Tanúsítási szerződés” mindkét szerződő fél általi aláírását követően a szerződés érvényessé és kötelező érvényűvé válik – a „Tanúsítási szerződés” 3 éves időtartamra jön létre (a Tanúsítvány érvényessége is 3 év)
 • A „Tanúsítási szerződés” 3 éves érvényessége alatt 1 tanúsító auditot és 2 felügyeleti auditot végzünk (lásd lent)


A tanúsító szervezet szempontjából az irányítási rendszerek tanúsítási folyamata a következő szakaszokból áll:

 • Előkészületi szakasz
 • Tanúsító audit – 1. szakasz
 • Tanúsító audit – 2. szakasz
 • A tanúsítvány odaítélése

Előkészületi szakasz
Az előkészítő szakasz az audit előkészítését tartalmazó szakasz. A tanúsító szervezet delegálja az audit csoportot. Az audit csoport felelős az ellenőrzés kiváló végrehajtásáért.

Tanúsító audit – 1. szakasz
Tanúsítási audit – 1. szakaszt azért végeznek, hogy elegendő információt szerezzenek és ellenőrizzék, hogy az irányítási rendszer megfelelő működéséhez szükséges alapvető követelményeket alkalmazták. A vezető auditor ellenőrzi a vonatkozó szabványok és előírások követelményeire vonatkozó dokumentációk kompetenciáját.

Tanúsító audit – 2. szakasz
A tanúsító audit 2. szakasz a megrendelő telephelyén és az egyes munkaállomásokon történik, amelyek a szerződésben meghatározott ügyféligények szerint audit tárgyai. Az ellenőrzési folyamat a következő szakaszokból áll:

 • előkészítés (program) – a programot a vezető auditor dolgozza ki az időbeosztással és az egyes illetékesek részvételének követelményeivel
 • megvalósítás – az auditálási tevékenység folyamata
 • záró – a tanúsító szervezet vezetőségi képviselőivel tartott záró értekezleten az audit csoport értékeli az audit folyamatát és meghatározza a nem-megfelelőségek megszüntetésének időpontjait
 • értékelés – a tanúsító audit kimeneti dokumentuma a tanúsító audit jegyzőkönyv. A jegyzőkönyvet a vezető auditor készíti, aki a teljességéért és pontosságáért is felelős. A vezető auditor a személyes konzultációt követően köteles a jegyzőkönyvbe beépíteni az ellenőrzésen részt vevő auditorok és műszaki szakértők minden észrevételét.

Az oklevél odaítélése

Ha a Tanúsító Szervezet igazgatója nem tár fel olyan súlyos tényt, amely ellentmondana a vezető auditornak a tanúsító audit jegyzőkönyvben és a vezető auditor által a tanúsítvány odaítélésére vonatkozó javaslatában szereplő megállapításoknak, az igazgató a vezető auditor nyilatkozatára a következetes nyilatkozatot adja ki, és odaítéli a tanúsítványt.

Felügyeleti auditok

A QSCert tanúsító testület a kiadott tanúsítvány érvényessége alatt évente egyszer felügyeleti auditot végez. A felügyeleti auditokat analóg módon hajtják végre és dokumentálják, mint például a tanúsító auditot. A vezető auditornak kell elkészítenie a felügyeleti audit jegyzőkönyvet.

Akkreditált tanúsítás átadása

Az akkreditált tanúsítás átadása a meglévő és érvényes irányítási rendszer tanúsítványának elismerését jelenti, amelyet más akkreditált tanúsító szervezet adott ki.