We cover credibility!

Select office:

Certificarea sistemelor de management:

În caz de interes pentru certificarea sistemului dumneavoastră de management, procedura este foarte simplă:

 • Completați „Solicitarea ofertei”
 • În urma „Cerere de ofertă” completată, vom pregăti propunerea de cerere de certificare („Ofertă”)
 • După acceptarea (semnarea) „Oferta” de către dumneavoastră, vom pregăti propunerea de „Acord de certificare”
 • După semnarea „Acordului de certificare” de către ambele părți contractuale, contractul devine valabil și obligatoriu – „Acordul de certificare” este semnat pentru o perioadă de 3 ani (validitatea Certificatului este de asemenea de 3 ani)
 • Pe parcursul a 3 ani de valabilitate „Acord de certificare” vom efectua 1 audit de certificare și 2 audituri de supraveghere (vezi mai jos)

Din punctul de vedere al organismului de certificare, procesul de certificare a sistemelor de management are următoarele etape:

 • Etapa de pregătire
 • Audit de certificare – 1. etapa
 • Audit de certificare – 2. etapa
 • Acordarea certificatului

Etapa de pregătire
Etapa de pregătire este etapa care cuprinde pregătirea auditului. Organismul de certificare va delega echipa de audit. Echipa de audit este responsabilă pentru execuția superioară a auditului.

Audit de certificare – etapa 1
Auditul de certificare – etapa 1 se realizeaza pentru obtinerea de informatii suficiente si verificarea ca cerintele de baza pentru buna functionare a sistemului de management au fost aplicate. Auditorul principal verifică competența documentației referitoare la cerințele standardelor și reglementărilor relevante.

Audit de certificare – etapa 2

Auditul de certificare etapa 2 se va desfășura la locul clientului și a stațiilor de lucru individuale, care sunt subiecte de audit conform cerințelor clienților specificate în contract. Procesul de performanță a auditului cuprinde următoarele etape:

  • pregătire (program) – auditorul principal va elabora programul cu calendarul și cerințele de participare a persoanelor competente individuale
  • realizarea – procesul de realizare a auditului
  • închidere – la întâlnirea de închidere cu reprezentanții conducerii organizației de certificare echipa de audit va evalua procesul de audit și va stabili datele pentru eliminarea neconformităților.
  • evaluare – documentul de ieșire din auditul de certificare este raportul de audit de certificare. Raportul este întocmit de auditorul principal, care este responsabil și de exhaustivitatea și precizia acestuia. Auditorul principal este obligatoriu să încorporeze toate comentariile auditorilor și experților tehnici, care au participat la audit, în raport, după consultarea personală.

  Acordarea certificatului

  În cazul în care directorul organismului de certificare nu descoperă fapte grave care ar contrazice constatările auditorului principal menționate în raportul de audit de certificare și în propunerea auditorului principal pentru acordarea certificatului, directorul va emite declarația consecventă la declarația auditorului principal și va acorda certificat.

  Audituri de supraveghere

  Organismul de certificare QSCert efectuează audituri de supraveghere o dată pe an pe durata valabilității certificatului eliberat. Auditurile de supraveghere sunt efectuate și documentate în mod analogic, cum ar fi auditul de certificare. Auditorul principal va elabora raportul de audit de supraveghere.

  Transferul certificării acreditate

  Transferul certificării acreditate înseamnă recunoasterea certificatului de sistem de management existent și valabil, eliberat de alte organisme de certificare acreditate.