We cover credibility!

Select office:

Сертифікація систем менеджменту

Орган з сертифікації QSCert® надає наступні послуги:

СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ:

Якщо ви зацікавлені в сертифікації вашої системи менеджменту, процедура дуже проста:

 • Заповніть “Запит для надання пропозиції з сертифікації систем менеджменту” 
 • Базуючись на Вашому запиті нами буде підготовлено пропозицію на сертифікацію
 • Після акцептування Вами нашої пропозиції нами буде підготовлено проєкт Контракту на співробітництво з сертифікації
 • Після підписання Контракту сторонами він набирає чинності та діє впродовж 3 років (термін дії виданого Сертифікату також складає 3 роки)
 • Впродовж терміну дії Контракту (3 роки) нами буде проведено сертифікаційний аудит Вашої системи менеджменту, а також два щорічні наглядові аудити (детальніше викладено нижче)


З точки зору органу з сертифікації, процес сертифікації систем менеджменту складається з наступних етапів:

 • Підготовчий етап
 • Сертифікаційний аудит – 1-й етап
 • Сертифікаційний аудит – 2-й етап
 • Вручення сертифікату

Підготовчий етап
Підготовчий етап – це етап, що включає підготовку до проведення аудиту. Орган з сертифікації делегує аудиторську групу. Аудиторська група несе відповідальність за якісне проведення аудиту.

Сертифікаційний аудит – 1-й етап
1-й етап проводиться з метою отримання достатньої інформації та підтвердження того, що основні вимоги щодо належного функціонування системи менеджменту були застосовані. Провідний аудитор перевіряє відповідність документації вимогам відповідних стандартів і нормативних документів.

Сертифікаційний аудит – 2-й етап
2-й етап проводиться на об’єкті замовника та окремих робочих місцях, які є об’єктами аудиту відповідно до вимог замовника, зазначених у договорі. Процес проведення аудиту складається з таких етапів:

 • підготовка (програма) – провідний аудитор повинен розробити програму з графіком і вимогами до участі окремих компетентних осіб
 • реалізація – процес виконання аудиту
 • закриття – на заключній зустрічі з представниками керівництва організації з сертифікації аудиторська група оцінює процес аудиту та визначає терміни усунення невідповідностей.
 • оцінювання – вихідним документом сертифікаційного аудиту є звіт про сертифікаційний аудит. Звіт готується провідним аудитором, який також несе відповідальність за його повноту та точність. Провідний аудитор зобов’язаний включити до звіту всі коментарі аудиторів та технічних експертів, які брали участь в аудиті, після проведення особистих консультацій..

Вручення сертифікату

Якщо директор Органу з сертифікації не виявить жодних серйозних фактів, які б суперечили висновкам провідного аудитора, викладеним у звіті про сертифікаційний аудит та пропозиції провідного аудитора щодо видачі сертифіката, директор видає заяву, що відповідає висновку провідного аудитора, та видає сертифікат.

Наглядові аудити

Орган з сертифікації QSCert проводить наглядові аудити один раз на рік протягом терміну дії виданого сертифікату. Наглядові аудити проводяться та документуються аналогічно до сертифікаційного аудиту. Провідний аудитор складає звіт про наглядовий аудит.

Перенесення акредитованої сертифікації

Перенесення акредитованої сертифікації означає оцінку існуючого та чинного сертифікату системи менеджменту, виданого іншим акредитованим органом з сертифікації для цілей видачі сертифікату QSCert.