We cover credibility!

Select office:

ISO 22000

Протягом останніх десятиліть низка харчових скандалів призвела до того, що гігієна та безпека харчових продуктів стали основним предметом зацікавленості споживачів у всьому світі. Враховуючи той факт, що ці загрози не мають кордонів, зріс тиск громадськості щодо загальноєвропейського впровадження заходів, основною метою яких є підвищення безпеки харчових продуктів. ЄС відреагував на це розробкою низки нормативно-правових актів у сфері безпеки харчових продуктів. Ці правила повинні були бути імплементовані виробниками у свої системи управління протягом короткого часу. Це спричинило тиск на виробників, переробників та дистриб’юторів харчових продуктів, які в рамках конкурентної боротьби повинні були чітко, прозоро та достовірно довести свою здатність виконувати законодавчі вимоги на практиці, а також у сфері безпеки та гігієни у всьому харчовому ланцюгу.

Основним інструментом управління для виконання вищезазначених вимог та отримання довіри споживачів є впровадження системи менеджменту безпеки харчових продуктів (СМБХП) відповідно до міжнародного стандарту ISO 22000.

Цей міжнародний стандарт визначає вимоги до структурної системи менеджменту безпеки харчових продуктів, яка об’єднує загальноприйняті ключові елементи забезпечення безпеки харчових продуктів, оскільки інтегрує правила системи аналізу небезпечних факторів та критичних контрольних точок (НАССР) та етапи її застосування, розроблені Комітетом Кодексу Аліментаріус, із системою програм запобіжних заходів (PRP).

Цей міжнародний стандарт в основному містить положення стандарту ISO 9001 з метою підвищення сумісності цих двох стандартів і забезпечує просте впровадження в основному в таких організаціях харчової промисловості, де система менеджменту якості відповідно до ISO 9001 вже впроваджена. Стандарт ISO 22000 може успішно застосовуватися також окремо, незалежно від інших стандартів і систем менеджменту, незалежно від розміру організації або діяльності.

Впровадження та сертифікація системи менеджменту безпеки харчових продуктів за стандартом ISO 22000 дає організації переваги в багатьох сферах:

Внутрішні переваги для організації:

 • Покращення гігієни, технологічної дисципліни
 • Покращення комунікації між керівництвом та персоналом
 • Перегляд завдань та чітке визначення обов’язків окремих працівників, покращення трудової дисципліни
 • Ефективніша перевірка процесів, працівників, постачальників, сировини та готової продукції
 • Зменшення рівня браку, покращення якісних показників
 • Оперативне вирішення проблем, можливість постійного вдосконалення
 • Сумісність з системою менеджменту якості за стандартом ISO 9001 та іншими системами менеджменту – можливість створення інтегрованої системи менеджменту

Зовнішні переваги для організації:

 • Відновлення довіри споживачів до безпеки харчових продуктів
 • Покращення іміджу компанії в очах споживачів та контролюючих органів
 • Покращення правового захисту організації
 • Зменшення тиску з боку контролюючих органів після підвищення стандартів якості та безпеки
 • Простіше впровадження та виведення нових продуктів на ринок
 • Простіше та ефективніше створення та підтримка маркетингової позиції організації в певному секторі

Стандарт ISO 22000 є керівництвом для створення та підтримки ефективно працюючої системи менеджменту безпеки харчових продуктів. Сертифікована організація має право використовувати знак сертифікації для сертифікованих галузей поширення. 

EXAMPLE: Certificate ISO 22000

ЗРАЗОК: Сертифікат ISO 22000

Certification mark ISO 22000

Сертифікаційний знак ISO 22000

Переглянутий стандарт системи менеджменту безпеки харчових продуктів ISO 22000

У червні 2018 року було видано міжнародний стандарт ISO 22000:2018, який замінив стандарт ISO 22000:2005 для системи менеджменту безпеки харчових продуктів. Встановлено 3-річний перехідний період, який закінчується 29.06.2021. Після цієї дати всі сертифікати, видані за стандартом ISO 22000:2005, стають недійсними.

Сертифіковані організації повинні впровадити систему менеджменту безпеки харчових продуктів відповідно до вимог ISO 22000:2018.

  Новий стандарт передбачає низку змін, наприклад:

 • розуміння потреб та очікувань зацікавлених сторін
 • посилення уваги до лідерства та відповідальності вищого керівництва
 • контроль ризиків та можливостей
 • зміни в плануванні та оперативному контролі
 • зміни в контролі за готовністю до надзвичайних ситуацій
 • зміни в управлінні небезпеками
 • зміни до планів верифікації та контролю небезпечних факторів PRP
 • розширені вимоги до моніторингу, вимірювання, аналізу та оцінки
 • розширені вимоги до контролю невідповідностей та коригувальних дій