We cover credibility!

Select office:

Szkolenia

QSCert prowadzi szkolenia szczególnie w zakresie systemów zarządzania, które również certyfikuje. Szkolenia te pomagają uczestnikom poznać i zrozumieć wymagania poszczególnych norm. Są to szkolenia otwarte, na które zapraszamy zarówno przedstawicieli organizacji certyfikowanych, jak i niecertyfikowanych.

Każdy zagraniczny partner QSCert, który prowadzi szkolenia, dostosował własne programy szkoleniowe tak, aby jak najlepiej odpowiadały wymaganiom lokalnego rynku. Aby uzyskać więcej informacji na temat zakresu, treści i warunków oferowanych szkoleń w różnych oddziałach QSCert, należy kliknąć na podstronę odpowiedniego kraju w prawym górnym rogu tej strony.