We cover credibility!

Select office:

Akredytacja

QSCert® jest akredytowany przez Słowacką Narodową Służbę Akredytacyjną (SNAS) w zakresie certyfikacji
następujących systemów zarządzania:

 • System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 (pobierz)
 • System zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001 (pobierz)
 • System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normą ISO 45001 (pobierz)
 • System zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001 (pobierz)
 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001 (pobierz)
 • System zarządzania jakością w spawaniu materiałów metalowych zgodnie z ISO 9001 w odniesieniu do ISO 3834-2 (pobierz)
 • System zarządzania antykorupcyjnego zgodny z normą ISO 37001 (pobierz)
 • System zarządzania ciągłością działania zgodny z normą ISO 22301 (pobierz)
 • System zarządzania usługami zgodny z normą ISO/IEC 20000-1 (pobierz)

Certyfikaty akredytacji

 • Ocena zgodności dostawców usług zaufania i kwalifikowanych usług zaufania zgodnie z eIDAS (pobierz)

Certyfikat akredytacji

QSCert® jest akredytowany przez Czeski Instytut Akredytacyjny (CAI). dla certyfikacji
następujących systemów zarządzania i produktów:

 • System zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z normą ISO 22000
 • System zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z FSSC 22000

Certyfikat akredytacji (pobierz)

QSCert® otrzymał licencję na certyfikację następującego systemu zarządzania przez Cloud Security Alliance (CSA):

 • System zarządzania bezpieczeństwem w chmurze zgodny z CSA STAR

QSCert® prowadzi nieakredytowaną certyfikację następujących systemów zarządzania:

 • System zarządzania zrównoważonym rozwojem zgodnie z normą ISO 20121
 • Zarządzanie jakością w projektach zgodnie z QS 10006:2018

QSCert® jest zintegrowany w ramach SNAS i CAI z europejskimi i światowymi strukturami European co-operation for accreditation (EA) i International Accreditation Forum (IAF), w ramach których podpisał międzynarodowe porozumienia (tj. MLA – Multilateral Agreement) o wzajemnym uznawaniu certyfikatów.

W umowach tych zapisano również, że: „Każdy sygnatariusz MLA uznaje za jednakowo wiarygodne certyfikaty i/lub raporty jednostek certyfikujących akredytowanych przez sygnatariuszy” (np. przez jednostkę certyfikującą QSCert®, która została akredytowana przez CAI i SNAS).

Lista sygnatariuszy, a także pełny tekst tych umów międzynarodowych są dostępne na stronach internetowych EA i IAF.

QSCert® podpisał również umowy licencyjne z IAF w ramach SNAS i CAI, na podstawie których możemy używać znaku certyfikacji IAF na certyfikatach wydawanych przez QSCert®.

QSCert® został członkiem EFAC 7 sierpnia 2008 roku. Europejska Federacja Stowarzyszeń Jednostek Certyfikujących (European Federation of Associations of Certification Bodies, [EFAC]) została założona w 1998 roku w odpowiedzi na obawy, że europejskim jednostkom certyfikującym brakowało centrum promocji ich zbiorowych i indywidualnych interesów zarówno w Europie, jak i poza nią. Więcej informacji

Certyfikat jakości QSCert dla organizacji EFAC