We cover credibility!

Select office:

NOVÉ OSVEDČENIE O AKREDITÁCII IS0 22000:2018 A FSSC 22000 VERZIA 6

Nové Osvedčenie o akreditácii IS0 22000:2018 a FSSC 22000 verzia 6

Spoločnosť QSCert získala nové osvedčenie o akreditácii od Českého inštitútu pre akreditáciu na certifikáciu podľa normy ISO 22000:2018 (so zapracovanými požiadavkami normy ISO 22003-1:2022) a podľa normy FSSC 22000, verzia 6