We cover credibility!

Select office:

QS 10006

Standardul QS 10006 „Managementul calității în proiecte” a fost inspirat de standardul internațional ISO 10006 „Orientări pentru managementul calității în proiecte”. Deoarece standardul ISO 10006 oferă doar linii directoare și principii generale în managementul calității în proiecte și nu este destinat certificării, experții QSCert au a dezvoltat standardul QS 10006 care conține cerințe scurte și clare pentru implementarea și certificarea sistemului de management al calității în proiecte.

QS 10006 este potrivit pentru organizațiile de proiecte de toate tipurile și dimensiunile, indiferent de domeniul de activitate (de exemplu, construcții, IT, design, arhitectură, dezvoltator, eurofund, eveniment etc.)

Stabilirea și certificarea sistemului de management al calității în proiecte conform QS 10006 oferă beneficii după cum urmează:

–          abordare sistematică a definirii, planificarii, managementului și evaluării proiectelor

–          conștientizarea părților interesate și asigurarea managementului cerințelor acestora

–          abordare sistematică a managementului schimbării în proiecte

–         audituri interne și sistemul de management al calității în îmbunătățirea proiectelor

–         îmbunătățirea gradului de conștientizare a organizației de către angajați

Aspecte cheie ale standardului QS 10006

–        instituirea unui sistem de management al calității în proiecte

–        definirea proiectului

–        planificarea proiectului

–        management de proiect

–        evaluarea sistemului de management al calitatii in performanta proiectului

–        îmbunătăţire

QS 10006 certificate

EXEMPLU Certificat QS 10006

QS 10006 certification mark

QS 10006 Marca de certificare

Dacă sunteți interesați în certificarea acestui standard , vă rugăm apăsați aici.