We cover credibility!

Select office:

ISO 50001

Proprietarii și administratorii organizațiilor de toate tipurile și dimensiunile se gandesc să reducă costurile activităților lor. O proporție semnificativă a costurilor o reprezintă costul energiei (consum de energie termică, energie electrică, combustibil).

Sistemul de management al energiei (AGEA) este un instrument eficient pentru toate tipurile de organizații și constă în gestionarea eficace și schimbarea situației privind consumul de energie. Prin implementarea acestui sistem, managementul energiei devine o parte integrală a structurilor organizatorice. Implementarea și certificarea sistemului de management al energie aduce avantaje în mai multe domenii:

Avantajele economice:

  •  îmbunătățirea eficienței energetice
  •  reducerea intensității energetice a proceselor
  • creșterea competitivității

Avantaje pentru managementul organizației:

  • instrument pentru obținerea datelor necesare pentru planificarea și stabilirea obiectivelor
  • creșterea eticii organizației în ceea ce privește consumul de energie

La nivel international, un standard esențial pentru introducerea de AGEA și certificarea acestuia este ISO 50001 – sistemul de management al energiei. Cerințe cu ghid de utilizare.

Standardul este un instrument puternic pentru gestionarea eficientă a consumului de energie, inclusiv cerințele esențiale pe care trebuie să le îndeplinească o organizație pentru a obține un certificat de la autoritatea de certificare. Organizația certificată este eligibilă pentru utilizarea mărcii de certificare.

certifikácia ISO 50001

EXEMPLU Certificat ISO 50001     

ISO

ISO 50001 Marca de certificare

Dacă sunteți interesați în certificarea acestui standard , vă rugăm apăsați aici.

Standard revizuit al sistemului de management al energiei ISO 50001

Standardul internațional ISO 50001:2018 care înlocuiește ISO 50001: 2011 a fost emis pentru sistemul de management al energiei în august 2018. A fost creată perioada de tranziție de 3 ani care se încheie la 21.08.2021. După această dată, toate certificatele emise conform ISO 50001: 2011 devin invalide.

Organizațiile certificate ar trebui să actualizeze sistemul lor de management al energiei conform cerințelor ISO 50001: 2018.

Noul standard aduce mai multe modificări, de exemplu:

– înțelegerea nevoilor și așteptărilor părților interesate
– concentrare sporită asupra responsabilității conducerii și managementului superior
– controlul riscurilor și oportunităților
– cerințe extinse pentru comunicare
– concentrare sporită asupra planificării și colectării de date energetice
– cerințe extinse pentru monitorizare, măsurare, analiză și evaluare a performanței energetice