We cover credibility!

Select office:

ISO 14001

Există o dovadă clară că multe organizații se așteaptă la o abordare mai responsabilă față de mediu din partea furnizorilor lor și această nouă etică în afaceri, în multe cazuri, a dus la o cerere pentru furnizori privind deținerea sistemul de management de mediu (EMS) ca parte a activității lor de afaceri.

Managementul de mediu presupune o abordare sistematică a protecției mediului în toate aspectele activității afacerii, drept pentru care organizațiile trebuie să integreze un mediu de întreținere al politicii afacerii și, de asemenea, al activităților de zi cu zi.

Abordarea constă în stabilirea, implementarea și menținerea unui sistemul de management de mediu corect structurat, care are un rol în întregul sistem de management și se referă la toate părțile de comportament ale organizației privind mediul.

Implementarea și certificarea sistemului de management de mediu aduce avantaje în mai multe moduri:

Avantaje economice:

  • Economisirea energiei
  • Minimalizarea deșeurilor(deșeuri eliminate-costuri scăzute)
  • Minimalizarea costurilor de mediu și penalizări pentru poluarea mediului

Avantaje pentru managementul organizatiei:

  • Un instrument pentru obținerea de informații necesare pentru planificarea și stabilirea obiectivelor
  • Minimalizarea riscului de accidente de mediu
  • Creșterea eticii organizației

Relații cu publicul:

  • Îmbunătățirea imaginii organizației
  • Relații bune cu publicul și guvernul local

În dimensiunea internațională există un standard esențial pentru punerea în aplicare SMM și certificarea ISO 14001 – sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare.

Standardul prevede caietul de sarcini al EMS, inclusiv cerințe-cheie, pe care organizația trebuie să le îndeplinească pentru a obține un certificat de la organismul de certificare. O organizație certificată este calificata să utilizeze o marcă de certificare pentru domeniile certificate.

EXAMPLE: ISO 14001 Certificate

EXEMPLU Certificat ISO 14001   

Certification mark ISO 14001

ISO 14001 Marca de certificare

Dacă sunteți interesați în certificarea acestui standard , vă rugăm apăsați aici