Main page

English

ŽSD Slovakia, s.r.o.

Certified locations: Gallayova 11, 841 02 Bratislava
Scope of activities: Hospodárenie so stavebnými materiálmi a odpadmi a recyklácia týchto materiálov a odpadov. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Construction material and waste management. Construction material and waste recycling. Realization of constructions and their modifications.
According to standard: ISO 9001:2015
Validity: valid