Main page

English

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku

Certified locations: 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
Scope of activities: Providing of complex multispecialistic health services and health promotion
According to standard: ISO/IEC 27001:2013
Validity: valid