Main page

English

G4S Technology Solutions (SK), s. r. o., divízia fyzických služieb

Certified locations: Višňová 16, 831 01 Bratislava
Scope of activities: Poskytovanie strážnej služby formou výkonu fyzickej ochrany ako aj prostredníctvom strediska registrácie poplachov s vykonaním zásahu pri narušení chráneného priestoru. Provision of security services in the form of carrying out direct physical protection as well as via a centre for registration of alarms and emergency response when an alarm in a protected area is triggered.
According to standard: ISO 14001:2015
Validity: valid