Main page

English

WAY INDUSTRY, a.s.

Scope of activities: Návrh, výroba a vlastný servis univerzálnych čelných nakladačov s nosnosťou v lopate od 450 do 1200 kg, prídavných zariadení a ťahačov leteckej a leteckej prevádzkovej techniky „TALET 30“ a odmínovacích systémov „BOŽENA“. Strojárenská výroba súčiastok podľa dokumentácie dodanej zákazníkom.
According to standard: AQAP 2110:2003
Validity: expired