Main page

English

TECHKLIMA, s.r.o.

Certified locations: Trenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom
Scope of activities: Projekčná činnosť v investičnej výstavbe. Projektovanie elektrických zariadení. Konštrukcia, výroba, montáž a servis strojov, chladiarenských, vetracích a klimatizačných zariadení. Project designing in commercial development. Electrical equipment design. Design, production, installation and service of machines, cooling, ventilation and air-conditioning equipment.
According to standard: ISO 9001:2015
Validity: expired