Main page

English

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik

Certified locations: Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava
Scope of activities: Vykonávanie priemyselných stavieb. Vykonávanie inžinierskych stavieb. Vykonávanie bytových a občianskych stavieb. Performing of industrial construction Performing of engineering construction Performing of housing and civil construction
According to standard: ISO 14001:2015
Validity: valid