Main page

English

STAVIMEX Slovakia, a.s.

Certified locations: Bojnická 10, 831 02 Bratislava
Scope of activities: Montáž a servis technologických celkov kotolní, spaľovní, vzduchotechniky. Montáž, oprava, rekonštrukcia, odborné prehliadky a skúšky vyhradených tlakových zariadení. Montáž, oprava, rekonštrukcia vyhradených elektrických zariadení. Montáž, oprava, rekonštrukcia vyhradených plynových zariadení. Assembly and service of technological units for boiler rooms, incinerators and air related technology. Assembly, repair, refurbishment, specialist inspection and testing of selected pressure equipment. Assembly, repair and refurbishment of selected electrical equipment. Assembly, repair and refurbishment of selected gas equipment.
According to standard: BS OHSAS 18001:2007
Validity: withdrawn
Date of withdrawal: 20.05.2016
Reason for withdrawal of the certificate: na žiadosť zákazníka