Main page

English

Ján Izsák ATYP - STAV

Scope of activities: Vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných, inžinierskych a dopravných stavieb. Rekonštrukcie, opravy a údržba stavieb.
According to standard: ISO 9001:2000
Validity: expired