Main page

English

NOVING s. r. o.

Certified locations: Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky
Scope of activities: Komplexné služby v oblasti predprojektovej prípravy a projektovania stavieb a technologických celkov. Inžinierska činnosť. Obstarávanie v investičnej výstavbe. Uskutočňovanie stavieb.
According to standard: ISO 9001:2015
Validity: valid