Main page

English

UNISTAV spol. s r.o.

Scope of activities: Vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybav. sídl. celkov/. Údržba a prevádzka hydromelioračných zariadení. Montáž vyhradených plynových zariadení. Stavebné práce vykonávané stavebnými mechanizmami. Prenájom strojov, prístrojov, motorových vozidiel a dopravných zariadení.
According to standard: ISO 9001:2000
Validity: expired