Main page

English

eSOLUTIONS s.r.o.

Certified locations: Gorkého 8, 040 01 Košice
Scope of activities: Poskytovanie cloudových riešení a správa cloudových služieb. Poskytovanie MSP služieb - správa IT infraštruktúry a zabezpečenia. Predaj a nasadzovanie IT riešení a bezpečnostných technológií.
According to standard: ISO/IEC 27001:2013
Validity: valid