Main page

English

NORMEX, s.r.o.

Certified locations: Šípová 3, 949 01 Nitra
Scope of activities: Vývoj softéru v?oblasti technických a?spoločenských vied.
According to standard: ISO 9001:2015
Validity: expired