Main page

English

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Certified locations: Detašované pracovisko NASES, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava
Scope of activities: Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok.
According to standard: eIDAS:03
Validity: expired