Main page

English

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Certified locations: Detašované pracovisko NASES, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava
Scope of activities: 6. Kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov.
According to standard: eIDAS:03
Validity: valid