Main page

English

Zetor Engineering Slovakia, a.s.

Certified locations: Centrum 26/31, 017 01 Považská Bystrica, ulica Hronská 1, 960 01 Zvolen
Scope of activities: Inžinierska činnosť v strojárenstve. Výskum a vývoj v oblasti technických vied.
According to standard: ISO/IEC 27001:2013
Validity: valid