Main page

English

eČasenka, s.r.o.

Certified locations: Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec
Scope of activities: Vývoj, inštalácia, servis v oblasti HW a SW.
According to standard: ISO/IEC 27001:2013
Validity: valid