Main page

English

APEL

Certified locations: Dunajská 25, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Scope of activities: Vzdelávacia činnosť v oblasti IT. Výskumná a vývojová činnosť v oblasti IT. Poradenská a konzultačná činnosť v týchto oblastiach.
According to standard: ISO 9001:2015
Validity: withdrawn
Date of withdrawal: 13.05.2022
Reason for withdrawal of the certificate: na žiadosť zákazníka