Main page

English

HEDOSTAV, s.r.o.

Certified locations: Jarmočná 2, 040 01 Košice
Scope of activities: Stavebná činnosť v oblasti pozemných stavieb, izolácií a podlahových systémov, sanácie betónových konštrukcií.Construction activities in the field of building construction, insulation and floor systems, rehabilitation of concrete structures.
According to standard: ISO 9001:2015
Validity: expired