Main page

English

Zubričaňák-služby, s.r.o.

Certified locations: Gen. Svobodu 2612, 911 08 Trenčín
Scope of activities: Poradenské a konzultačné služby v oblasti odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení. Advisory and consultancy services in the field of special inspections and tests of designated technical equipment.
According to standard: ISO 9001:2008
Validity: withdrawn
Date of withdrawal: 07.10.2015
Reason for withdrawal of the certificate: neodstránenie závažných nezhôd z kontrolného auditu