Main page

English

METAS, s.r.o.

Certified locations: Šoltésová 17, 920 01 Hlohovec
Scope of activities: Výroba, oprava a údržba, rekonštrukcia, odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení zdvíhacích. Montáž technických zariadení zdvíhacích do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky. Zhotovovanie viazakov z oceľových lán a reťazí. Nedeštruktívne skúšanie feromagnetických materiálov magnetickou práškovou metódou. Veľkoobchod a maloobchod so zdvíhacou a viazacou technikou.
According to standard: ISO 9001:2015
Validity: valid