Main page

English

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Certified locations: ŽSR - SMSÚ ŽTS MDS Žilina Hviezdoslavova 39 01001 Žilina ŽSR - SMSÚ ŽTS MDS Trenčianska Teplá Železničná 91401 Trenčianska Teplá ŽSR - SMSÚ ŽTS MDS Nové Zámky Výpalisko 11 94069 Nové Zámky ŽSR - SMSÚ ŽTS MDS Bratislava Bratská 3 85101 Bratislava ŽSR - SMSÚ ŽTS MDS Levice Dostojevského 13 93401 Levice ŽSR - SMSÚ ŽTS MDS Zvolen Môťovská cesta 2 96001 Zvolen ŽSR - SMSÚ ŽTS MDS Spišská Nová Ves Radlinského 16 05201 Spišská Nová Ves ŽSR - SMSÚ ŽTS MDS Trebišov Sadovská 10 07501 Trebišov ŽSR - SMSÚ ŽTS MDS Košice Pri plynárni 1 04001 Košice ŽSR - SMSÚ ŽTS MDS Štrba Železničná 12 05941 Tatranská Štrba GR ŽSR Odbor železničných tratí a stavieb Klemensova 8 81361 Bratislava
Scope of activities: Výkon technických kontrol traťových strojov.
According to standard: ISO 9001:2015
Validity: expired