Main page

English

SM Group s.r.o.

Certified locations: ČSA 85, 024 04 Kysucké nové Mesto
Scope of activities: Uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Realisation of constructions and their changes.
According to standard: BS OHSAS 18001:2007
Validity: withdrawn
Date of withdrawal: 13.08.2012
Reason for withdrawal of the certificate: neuhradenie záväzkov voči certifikačnému orgánu