Main page

English

TT - CONTROLS SLOVAKIA s.r.o.

Certified locations: Veľkomoravská 53, 901 01 Malacky
Scope of activities: Poskytovanie služieb v oblasti odstraňovania nedostatkov prevažne v automotive segmente pri výrobe, resp. dodávkach komponentov a to najmä kontrolu, triedenie s drobnými opravami a službami s tým súvisiacimi.
According to standard: ISO 9001:2008
Validity: expired