Main page

English

ENVIRON SERVIS, s.r.o.

Certified locations: Prešovská 540/22, 093 03 Vranov nad Topľou
Scope of activities: Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, nakladanie s nebezpečným odpadom, čistenie, revízie a vložkovanie nádrží na ropné produkty a chemické látky, izolácie betónových a železobetónových plôch proti prieniku ropných a chemických látok. Development of constructions and their changes, hazardous waste disposal, cleaning, revision and plumbing of oil tanks and chemical storage tanks, insulation of concrete and reinforced concrete areas against the penetration of oil and chemical substances.
According to standard: BS OHSAS 18001:2007
Validity: withdrawn
Date of withdrawal: 02.05.2016
Reason for withdrawal of the certificate: neumožnenie výkonu kontrolného auditu