Main page

English

POHOTOVOSŤ, s.r.o.

Certified locations: Pribinova 25, 811 09 Bratislava Štefánikova 19, 917 01 Trnava Piaristická 6836, 911 01 Trenčín Piaristická 2, 949 24 Nitra M. Rázusa č. 4, 974 04 Banská Bystrica Ulica republiky 8, 010 01 Žilina ul. Ing. Kožucha 12, 052 01 Spišská Nová Ves Masarykova 16, 080 01 Prešov Brezová 10, 040 01 Košice Rádayho ulica č. 8, 984 01 Lučenec
Scope of activities: Poskytovanie krátkodobých finančných úverov z vlastných zdrojov a správa a riadenie pohľadávok z tejto činnosti vyplývajúcich.
According to standard: ISO 9001:2008
Validity: withdrawn
Date of withdrawal: 08.02.2011
Reason for withdrawal of the certificate: neumožnenie výkonu kontrolného auditu